Week 47-2018

Schutter van het jaar
De 25e schutter van het jaar is MARJAN DERIKX geworden. Ze heeft zich veel ingezet voor onze vereniging en voor het E.S.T. Ondanks alle drukte straalde ze rust uit wat een positief effect had op onze vereniging.
Marjan gefeliciteerd!!!

Najaarsvergadering schutterij
Tijdens de najaarsvergadering zijn Sjors van Mechelen, Bart Peters en Raymond v.d. Linden herkozen als bestuursleden binnen onze vereniging.

Sinterklaas
Alle leden en hun partner en kind(eren) die uitgenodigd zijn bij Sinterklaas op zaterdag
1 december a.s. worden verzocht rond 10.45 uur aanwezig te zijn in het clublokaal.

Bookmark de permalink.