Bestuur

Voorzitter:Marjan Derikx
Secretaris:Raymond van der Linden
Penningmeester:Casper Hamers
Vice-voorzitter:Joeri Graef
Bestuursleden:Swen Baeten
Jannie Bakkes
Paul Barten
Dirk Geraedts
Frank van Kempen
Jordi Knops
Gerrie Triepels
Erevoorzitter:Piet Graef
Ere-Leden:Jan Knoops
Rinus Graef
Piet Engelen †
Beschermheer:Arno Walraven
Contact:emailadres: stmartinushorn@gmail.com
Postadres:
Schutterij St. Martinus Horn
p/a Kloosterveld 50
6081 JD Haelen