Welkom op de site van St. Martinus Horn (Koningschieten)

Koningen 2019 (v.l.n.r.) dorpskoning Rob Kessels, jeugdkoningin Eva Lintjes, schutterskoning Casper Hamers, ,